Prolećni seminari


,,Dete kao zagonetka: otkrivanje potencijala i izazova“  – prvi seminar stručnog usavršavanja iz ciklusa Prolećni seminari održan je 9 – 10. aprila 2021. godine. 

Drugi, ,,Vaspitanje dece prema novim izazovima – Šta nam poručuju zahtevna deca?“ održan je 7 – 8. maja 2021. godine.

Treći, i poslednji seminar iz prolećnog ciklusa, biće održan u okviru međunarodne konferencije ,,Zdravo odrastanje: podsticanje zdravlja dece i mladih kroz inovativne pedagoške pristupe“ 18. i 19. jun 2021.

vidi više