Aktivnosti

Ciklus prolećnih seminara

,,Dete kao zagonetka: otkrivanje potencijala i izazova“  – prvi seminar stručnog usavršavanja iz ciklusa Prolećni seminari održan je 9 – 10. aprila 2021. godine. 

Drugi, ,,Vaspitanje dece prema novim izazovima – Šta nam poručuju zahtevna deca?“ održan je 7 – 8. maja 2021. godine.

Treći, i poslednji seminar iz prolećnog ciklusa, biće održan u okviru međunarodne konferencije ,,Zdravo odrastanje: podsticanje zdravlja dece i mladih kroz inovativne pedagoške pristupe“ 18. i 19. jun 2021.

vidi više

Modularna edukacija za buduće valdorfske učitelje

Ciklus predavanja ,,Prolećni seminari“, održanih od aprila do juna 2021. godine, ujedno je bio i uvod u novu modularnu edukaciju za buduće valdorfske učitelje, koja se, takođe, sprovodi u okviru međunarodnog projekta koji uključuje kolege i inicijative iz regiona (BiH, Hrvatska, Slovenija). Nosilac projekta je Savez valdorfskih institucija i inicijativa RH (SWI), a sam projekat podržali su Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners (Berlin, Nemačka), Pedagoška sekcija Geteanuma (Dornah, Švajcarska), Internationale Assoziation Osteuropa, organizacije za Valdorfsku Istočnu Europu (Berlin, Nemačka) i IASWECE, međunarodna valdorfska organizacija za rano i predškolsko vaspitanje (Dornah, Švajcarska).

Edukacija ,,Holistički pristup vaspitanju i obrazovanju kao odgovor na aktualne pedagoške izazove – valdorfska pedagogija danas“ namenjena je učiteljima razredne nastave, stručnim saradnicima, predmetnim nastavnicima/profesorima osnovnih i srednjih škola, studentima diplomskih studija vaspitno-obrazovnih i pedagoško-psiholoških usmerenja, roditeljima i svima zainteresovanima. Edukacija je modularna i intenzivirana, te u trajanju od godinu i po dana.

vidi više