Valdorfski centar ,,Svitac“

Pripreme za ispraćaj predškolaca

Valdorfski centar “Svitac” osnovan je 2013. godine u Beogradu, od tada radi pod pokroviteljstvom Valdorf društva Srbija i stvara osnovu za otvaranje prvog akreditovanog valorfskog vrtića u Srbiji. Paralelno sa radom centra organizovali smo veliki broj predavanja, radionica, seminara, gostovanja širom Srbije, koja su obuhvatila različite teme karakteristične za holistički pristup vaspitanju i obrazovanju, a zasnovan na valdorfskoj pedagogiji. Jedan od seminara je dobio i državnu akreditaciju – ,,Primena principa valdorfske pedagogije u radu sa decom predškolskog uzrasta”.

“Svitac” je srce valdorfske pedagogije u Srbiji.

U ,,Svicu“ se svakodnevno sprovode valdorfske pedagoške aktivnosti za decu uzrasta od 3 do 6 godina, u maloj grupi sa tri valdorfske vaspitačice, svakog radnog dana između 8 i 15 h, sa produženim boravkom do 16 h. Pored rada sa decom, u ,,Svicu“ se realizuju Škola roditeljstva kao i kreativne sezonske radionice za porodice.

„Svitac“ nije akreditovana predškolska ustanova, već projekat društva Valdorfska pedagogija – Srbija i kao takav ne podleže programu državnih subvencija. Cene pohađanja naših programa smo formirali imajući to u vidu. Naš osnovni cilj je razvijanje i promocija valdorfske pedagogije, kao jednog sveobuhvatnog i pre svega deci primerenog načina vaspitavanja.