Valdorfski centar i vrtić ,,Svitac“

Pripreme za ispraćaj predškolaca

Valdorfski centar i vrtić “Svitac” osnovan je 2013. godine u Beogradu, od tada radi kao valdorfski vrtić pod pokroviteljstvom Valdorf društva Srbija. Paralelno sa radom vrtića organizovali smo veliki broj predavanja, radionica, seminara, gostovanja širom Srbije, koja su obuhvatila različite teme karakteristične za valdorfsku pedagogiju, a jedan od seminara je dobio državnu akreditaciju – ,,Primena principa valdorfske pedagogije u radu sa decom predškolskog uzrasta”.

“Svitac” je srce valdorfske pedagogije u Srbiji.

U ,,Svicu“ se realizuje valdorfski program za decu uzrasta od 2,5 do 6 godina, u maloj grupi sa tri valdorfske vaspitačice, svakog radnog dana između 8 i 15 h, sa produženim boravkom do 16 h. Pored rada sa decom, u ,,Svicu“ se realizuje Škola roditeljstva kao i kreativne sezonske radionice za porodice.

„Svitac“ nije akreditovana predškolska ustanova, već projekat društva Valdorfska pedagogija – Srbija i kao takav ne podleže programu državnih subvencija. Cene pohađanja naših programa smo formirali imajući to u vidu. Naš osnovni cilj je razvijanje i promocija valdorfske pedagogije, kao jednog sveobuhvatnog i pre svega deci primerenog načina vaspitavanja.