Seminari i edukacije

Ciklus od tri seminara stručnog usavršavanja ,,Prolećni seminari: Holističko vaspitanje i obrazovanje“

Valdorf društvo – Srbija ove godine učestvuje u međunarodnom projektu koji uključuje kolege i inicijative iz regiona (BiH, Hrvatska, Slovenija). Nosilac projekta je Savez valdorfskih institucija RH (SWI), a sam projekat podržali su Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners (Berlin, Nemačka), Pedagoška sekcija Geteanuma (Dornah, Švajcarska), Internationale Assoziation Osteuropa, organizacije za Valdorfsku Istočnu Europu (Berlin, Nemačka) i IASWECE, međunarodna valdorfska organizacija za rano i predškolsko vaspitanje (Dornah, Švajcarska).

U okviru projekta održaće se ciklus od tri ,,Prolećna seminara“ iz oblasti valdorfske pedagogije.

Seminari su namenjeni vaspitačima, učiteljima, predmetnim nastavnicima, pedagoškim radnicima, kao i roditeljima i onima koje bi tema holističkog pristupa vaspitanju i obrazovanju, kao i samom razvoju deteta, mogla interesovati.

Zbog epidemiološke situacije seminari se održavaju trenutno putem ZOOM platforme.

vidi više

Modularna edukacija za buduće valdorfske učitelje

Ciklus predavanja ,,Prolećni seminari“, održanih od aprila do juna 2021. godine, ujedno je bio i uvod u novu modularnu edukaciju za buduće valdorfske učitelje, koja se, takođe, sprovodi u okviru međunarodnog projekta koji uključuje kolege i inicijative iz regiona (BiH, Hrvatska, Slovenija). Nosilac projekta je Savez valdorfskih institucija i inicijativa RH (SWI), a sam projekat podržali su Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners (Berlin, Nemačka), Pedagoška sekcija Geteanuma (Dornah, Švajcarska), Internationale Assoziation Osteuropa, organizacije za Valdorfsku Istočnu Europu (Berlin, Nemačka) i IASWECE, međunarodna valdorfska organizacija za rano i predškolsko vaspitanje (Dornah, Švajcarska).

Edukacija ,,Holistički pristup vaspitanju i obrazovanju kao odgovor na aktualne pedagoške izazove – valdorfska pedagogija danas“ namenjena je učiteljima razredne nastave, stručnim saradnicima, predmetnim nastavnicima/profesorima osnovnih i srednjih škola, studentima diplomskih studija vaspitno-obrazovnih i pedagoško-psiholoških usmerenja, roditeljima i svima zainteresovanima. Edukacija je modularna i intenzivirana, te u trajanju od godinu i po dana.

vidi više