Grupa

U valdorfskim vrtićima grupe su male i mešovite. Na taj način postižemo da starija deca daju razvojni impuls mlađima, ujedno se uče toleranciji i imaju mogućnosti da pomažu mlađima od sebe. Time razvijaju empatiju i socijalnu inteligenciju.

,,Svitac“ ima jednu grupu od dvadesetak dece, razdoblja od tri do šest godina i tri vaspitačice.


Ovakav odnos idealan je da se uspostavi dinamika u dečjoj igri i odnosima, ali i da vaspitač može da prati i posmatra svako dete sa potrebnom pažnjom kako bi bile zadovoljene individualne potrebe svakog deteta.