Udruženje „Valdorf društvo – Srbija“ je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti obrazovanja, ličnog i profesionalnog usavršavanja, ostvarivanja ljudskih prava, promocije životnih vrednosti i zaštite životne sredine.

Ciljevi Udruženja su:

  • Unapređivanje obrazovno-vaspitne delatnosti, u skladu sa principima valdorfske pedagogije, zasnovane na učenju dr. Rudolfa Štajnera, u radu sa prosvetnim radnicima, roditeljima, decom i mladima;
  • Implementacija holističkih pedagoških pristupa u svakodnevnu praksu;
  • Pružanje podrške porodicama u suočavanju sa savremenim pedagoškim izazovima;
  • Osnaživanje i umrežavanje roditelja za delovanje u zajednici;
  • Doprinos izgradnji obrazovanog društva, negovanju ljudskih vrednosti i zaštiti ljudskih prava i žvotne sredine.