Udruženje „Valdorf društvo – Srbija“ je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti obrazovanja, ličnog i profesionalnog usavršavanja, ostvarivanja ljudskih prava, promocije životnih vrednosti i zaštite životne sredine.

Ciljevi Udruženja su:
• Unapređivanje obrazovno-vaspitne delatnosti, u skladu sa principima valdorfske pedagogije, zasnovane na učenju dr. Rudolfa Štajnera, u radu sa prosvetnim radnicima, roditeljima, decom i mladima
• Doprinos izgradnji obrazovanog društva, negovanju ljudskih vrednosti i zaštiti ljudskih prava i žvotne sredine.

Član udruženja može postati svako punoletno lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.