Modularna edukacija za buduće valdorfske učitelje


Ciklus predavanja ,,Prolećni seminari“, održanih od aprila do juna 2021. godine, ujedno je bio i uvod u novu modularnu edukaciju za buduće valdorfske učitelje, koja se, takođe, sprovodi u okviru međunarodnog projekta koji uključuje kolege i inicijative iz regiona (BiH, Hrvatska, Slovenija).

Nosilac projekta je Savez valdorfskih institucija i inicijativa RH (SWI), a sam projekat podržali su Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners (Berlin, Nemačka)Pedagoška sekcija Geteanuma (Dornah, Švajcarska)Internationale Assoziation Osteuropa, organizacije za Valdorfsku Istočnu Europu (Berlin, Nemačka) i IASWECE, međunarodna valdorfska organizacija za rano i predškolsko vaspitanje (Dornah, Švajcarska).

Svako vaspitanje započinje samovaspitanjem. To je jedno od polazišta valdorfske pedagogije i odnosi se na celoživotno obrazovanje, usavršavanje i lični razvoj.

Edukacija ,,Holistički pristup vaspitanju i obrazovanju kao odgovor na aktualne pedagoške izazove – valdorfska pedagogija danas“ namenjena je učiteljima razredne nastave, stručnim saradnicima, predmetnim nastavnicima/profesorima osnovnih i srednjih škola, studentima diplomskih studija vaspitno-obrazovnih i pedagoško-psiholoških usmerenja, roditeljima i svima zainteresovanima. Edukacija je modularna i intenzivirana, te u trajanju od godinu i po dana.

Ciljevi ove edukacije su:

 • da prenese temeljna znanja o holističkoj slici deteta, zapravo čoveka uopšte, i njegovom razvoju, znanja koja su pretpostavka odgovora na razvojne potrebe deteta;
 • da osposobi polaznike za primenu onih praktičnih znanja i veština u vaspitno-obrazovnoj praksi koja su u skladu s podsticanjem celovitog razvoja deteta i njegovog zdravlja;
 • da prenese vrednosti i načine rada valdorfskog učiteljskog i vaspitačkog veća i inicijative sa svrhom osnaživanja rada grupa i kontinuiranog delovanja lokalnih pedagoških (valdorfskih) inicijativa u njihovim zajednicama;
 • da omogući učesnicima hospitovanje i praksu u postojećim valdorfskim institucijama i programima.

Znanja i sposobnosti koja će polaznici steći ovim programom:

 • poznavanje slike deteta i mogućnost praćenja razvoja deteta, samim tim pravovremeno odgovaranja na njegove razvojne potrebe;
 • poznavanje pedagoških načela valdorfske pedagogije i programa;
 • poznavanje društvene ideje valdorfske pedagogije;
 • pedagoško promatranje deteta i sposobnost individualnog pristupa;
 • primena pedagoških alata potrebnih za rad na celovitom razvoju deteta;
 • sposobnost vođenja grupe ili razreda primerenim i podsticajnim načinima;
 • mogućnost sprovođenja aktivnosti u skladu s načelima i metodama valdorfske pedagogije.

Osnovne vrednosti i načela valdorfske pedagogije:

 • celoviti razvoj deteta i mlade osobe,
 • pravovremeno odgovaranje na razvojne potrebe,
 • metodika koja angažuje ruke, srce i glavu,
 • uvažavanje individualiteta i jedinstvenosti svakog deteta,
 • ostvarenje punog kapaciteta dece i mladih kroz razvoj sposobnosti,
 • stvaranje otpornosti na najrazličitije životne izazove.

Šta podrazumeva modularna edukacija?

Edukacija se sastoji od tri modula, koji se pod određenim uslovima mogu pohađati odvojeno ( za više informacija pišite koordinatorima za teritoriju Srbije na e-mail infovaldorfsrbija@gmail.com ili direktno organizatoru swi.croatia@gmail.com ).

Modul 1 ,,Uvod u holističko vaspitanje i obrazovanje“ i modul 2 ,,Osnove holističkog predškolskog/osnovnoškolskog/srednjoškolskog vaspitanja i obrazovanja“ su teorijski moduli, a modul 3 podrazumeva hospitovanje i praksu, uz mentorisanje i pisanje završnog rada ( ovaj modul je prvenstveno namenjen polaznicima koji se pripremaju za rad u valdorfskim institucijama/programima, ali i pedagozima koji žele da svoj rad obogate ).

Neke od tema koje će biti pokrivene seminarima su:

,,Holistička slika sveta, čovečanstva, čoveka i deteta“, ,,Čula i kako ih negovati tokom odrastanja“, ,,Razvoj deteta kroz sedmogodišta“, ,,Su-kreiranje socijalno osetljivog društvenog života danas (socijalno tročlanstvo) i pitanje (podučavanja) održivog razvoja“.

Pored sticanja dubljeg razumevanja sveta, ova edukacija omogući će vam i da ovladate praktičnim metodičkim alatima da to razumevanje i ispoljite kroz akciju – angažovaće vaše ruke, srce i um.

Nakon uspešno završenog programa cele edukacije, međunarodne valdorfske institucije iz Nemačke i Švajcarske, koje stručno mentorišu i podržavaju edukaciju, izdaće sertifikat o osposobljenost za početak rada u valdorfskim vaspitno-obrazovnim ustanovama.

Ukoliko imate neka pitanja ili želite da saznate više detalja možete kontaktirati sa nama putem e-maila infovaldorfsrbija@gmail.com, a za edukaciju se možete prijaviti putem linka: http://bit.ly/NovaEdukacija

ROK ZA PRIJAVE: 30.06.2021.