Valdorf pedagogija
Mesto po meri deteta

„Valdorf društvo – Srbija“ je neprofitno udruženje čiji je osnovni cilj unapređivanje obrazovno-vaspitne delatnosti. Kroz rad sa prosvetnim radnicima, roditeljima, decom i mladima upoznajemo se sa principima valdorfske pedagogije i njenim blagotvornim i lekovitim učinkom na odrastanje i obrazovanje.

Osnivanje i akreditacija valdorfskog vrtića

U septembru 2013. godine u Beogradu smo započeli projekat Valdorf centar za podršku porodici – ,,Svitac”. Na ivici košutnjačke šume, u prostranoj i svetloj kući sa dvorištem, opremljen je prostor u kome deca vrtićkog uzrasta imaju mogućnost da pohađaju program koji se zasniva na valdorfskoj pedagogiji, a kakav već čitav vek unazad pohađaju njihovi vršnjaci širom sveta. Porodice kojima se naš program dopada imaju priliku da njihova deca, uzrasta od 2,5 do 6 godina svakodnevno pohađaju ovaj program u trajanju od 8 do 15 časova.

U Centru rade obučene valdorfske vaspitačice, a uz njih je tim stručnjaka i entuzijasta koji ulažu napore da se omogući da što više dece i odraslih ima koristi od ove lekovite pedagogije.

Roditelji upisane dece imaju priliku da prisustvuju radionicama, predavanjima i tribinama koje se organizuju u toku godine.

Osnivanje valdorfske škole

,,Svaki element kurikuluma, svaki izbor koji učitelj učini, sve što radimo osvešćeno je na putu kojim dete vodimo ka postajanju potpuno budnog ljudskog bića. “ – ,,Savršeni krug“

Film „Naučimo da menjamo svet“ okuplja ljude iz celog sveta koji rade na velikom pedagoškom izazovu našeg vremena, a po principima valdorfske pedagogije, prikazujući konkretne pristupe zadacima koje nam današnje vreme zadaje.

Kontinuirana obuka svih zainteresovanih za valdorfsku pedagogiju

Za one koji žele da se bliže upoznaju sa valdorf pedagogijom organizujemo seminare, tribine i radionice. Takođe, možete svoje znanje produbiti i prijavom na četvorogodišnje školovanje za valdorfske vaspitače, a u pripremi je i seminar za učitelje.

Izdavanje knjiga i publikacija

Svi rukopisi i skripta koje smo sakupili mogu da se pozajme i kopiraju, a preko Antropozofskog kulturnog centra moguće je kupiti knjige vezane za valdorf pedagogiju.

Knjiga ,,S decom od jutra do sutra” valdorfskog učitelja Miše Petrovića, izašla je 2017. godine. Trenutno je rasprodata tako da je drugo izdanje u pripremi.

Saradnja sa srodnim organizacijama

Redovno učestvujemo u razmeni iskustava i ideja na polju valdorfske pedagogije, obrazovanja i vaspitanja u Srbiji i inostranstvu, kao i ugošćavanju kvalitetnih predavača iz regiona i sveta.  

Sve ostale informacije možete pronaći na ovom sajtu ili možete kontaktirati sa nama na broj 064 1899 579 ili ovde.