Naši vaspitači

Olivera Petrović

Rođena je 1964. godine u Kikindi, gde je i završila Pedagošku akademiju za vaspitače.
Živela je na farmi ,,Neven u Meljaku, koja je dugo sarađivala sa Berghof Štereneg, socijalnom farmom iz Švajcarske koja radi sa decom sa problemima u ponašanju.
Majka je šestoro dece i baka četvoro unučića.
Školovanje za valdorfskog vaspitača završila je u Zagrebu na Institutu za waldorfsku pedagogiju.
Jedan je od osnivača Valdorf društva – Srbija 2012. godine i od 2013. vaspitačica u centru ,,Svitac“, u čijem je osnivanju takođe učestvovala.
Od 2018. do 2021. godine bila je deo tima za obuku valdorfskih vaspitača u Beogradu.

Dušica Jovanović

Živi sa svojom porodicom u Meljaku gde su im porodične vrednosti i sklad sa prirodom način života. Majka je dvoje dece. Pre upoznavanja sa valdorfskom pedagogijom studirala je Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, radila sa decom u osnovnoj školi i u sportskim kampovima kao nastavnik fizičkog vaspitanja. Pre trinaest godina, kada je postala majka, središte njenog interesovanja postala je pedagogija. Tada u valdorfskoj pedagogiji pronalazi prave odgovore, a dalje istraživanje istih je i danas okupira. U 2012. godini postala je član Valdorf društva – Srbija, a od 2013. radi u valdorfskom centru ,,Svitac“. Bavi se proučavanjem zdrave ishrane i njenog značaja na razvoj deteta. U slobodno vreme uživa u radu sa vunom i pravljenju igračaka od nje. Trenutno je na završnoj godini studija za valdorfskog vaspitača u Beogradu.