Kućni red

1.Kod ,,Svica“ šetamo u papučama ili nazuvkama preko obuće za napolje. Održavamo podove čistima za decu koja hodaju bosa i igraju se na podu.

2. Ovo je mesto gde deca, a i odrasli mogu da odmore od elektronskih uređaja. Ne koristimo mobilne telefone, lap topove, tablete itd. Molimo odrasle da ovo poštuju.

3. ,,Svitac“ čuva za decu veliki broj igračaka, nema potrebe da se donose igračke od kuće.

4. Kod ,,Svica“ se dolazi od 08:00h do 08:30h, iz odlazi u 12:30h ukoliko pohađate samo valdorfski program, od 14:45h do 15:00h kada je u pitanju celodnevni program. U slučaju produženog boravka, odlazak je do 16:00h.

  • U slučaju kašnjenja pri dolasku, ako je aktivnost u toku (jutarnji krug, doručak), mole se roditelji da, sa detetom, sačekaju u čekaonici da se aktivnost završi.
  • U slučaju kašnjena pri odlasku, plaća se naknada i to 300 din za pola sata i 600 din za do sat vremena kašnjenja.

5. U periodu privikavanja deteta jedan roditelj boravi u ,,Svicu“ zajedno sa detetom/decom.

  • Za vreme boravka roditelja u ,,Svicu“, roditelj će dobiti jednostavna zaduženja koji će mu pomoći da se što bolje uklopi u ritam i atmosferu vrtićkog dana, kako ne bismo remetili dečji najvažniji zadatak – slobodnu igru, a da istovremeno bude dostupan kako bi mogao da odgovori na potrebe svoga deteta i pruži mu sigurnost.
  • Vreme boravka u vrtiću zavisi od deteta do deteta i o tome se dogovaramo tokom prvih susreta i upoznavanja.

7. Molimo roditelje da se ne mešaju u dečiju igru i u rad vaspitača, osim ako ih vaspitač ne pozove ili uključi u aktivnost.

8. U aktivnostima u koje su uključeni roditelji, roditelji su odgovorni za svoju decu.

Hvala!