O nama

„Valdorf društvo – Srbija“ je neprofitno udruženje čiji je osnovni cilj unapređivanje obrazovno-vaspitne delatnosti. Kroz rad sa prosvetnim radnicima, roditeljima, decom i mladima upoznajemo se sa principima valdorfske pedagogije i njenim blagotvornim i lekovitim učinkom na odrastanje i obrazovanje.

Osnivanje i akreditacija valdorfskog vrtića

U septembru 2013. godine u Beogradu smo započeli projekat Valdorfski centar – ,,Svitac”. Na ivici košutnjačke šume, u prostranoj i svetloj kući sa dvorištem, opremljen je prostor u kome deca vrtićkog uzrasta imaju mogućnost da pohađaju program koji se zasniva na valdorfskoj pedagogiji, a kakav već čitav vek unazad pohađaju njihovi vršnjaci širom sveta. Porodice kojima se naš program dopada imaju priliku da njihova deca, uzrasta od 3 do 6 godina svakodnevno pohađaju ovaj program u trajanju od 8 do 15 časova, sa produženim boravkom do 16h.

Slikanje mokro na mokro, aktivnost utorkom u Svicu

U ,,Svicu“ rade obučene valdorfske vaspitačice, a uz njih je tim stručnjaka i entuzijasta koji ulažu napore da se omogući da što više dece i odraslih ima koristi od ove lekovite pedagogije i da se u Beogradu otvori prvi akreditovani valdorfski vrtić.

Roditelji upisane dece imaju priliku da prisustvuju radionicama, predavanjima i tribinama koje se organizuju u toku godine.

Osnivanje valdorfske škole

,,Svaki element kurikuluma, svaki izbor koji učitelj učini, sve što radimo osvešćeno je na putu kojim dete vodimo ka postajanju potpuno budnog ljudskog bića. “

Valdorfska škola u Pasadeni, film – ,,Savršeni krug“

Film ,,Naučimo da menjamo svet“ okuplja ljude iz celog sveta koji rade na velikom pedagoškom izazovu našeg vremena, a po principima valdorfske pedagogije, prikazujući konkretne pristupe zadacima koje nam današnje vreme zadaje.

Kontinuirana obuka svih zainteresovanih za valdorfsku pedagogiju

Za one koji žele da se bliže upoznaju sa valdorfskom pedagogijom organizujemo seminare, tribine i radionice.

Za informacije o školovanju za valdorfskog vaspitača/vaspitačicu ili učitelja/učiteljicu možete pisati na e-mail infovaldorfsrbija@gmail.com ili pozvati na broj 060 3557 818.

Izdavanje knjiga i publikacija

Svi rukopisi i skripta koje smo sakupili mogu da se pozajme i kopiraju, a preko Antropozofskog kulturnog centra moguće je kupiti knjige vezane za valdorf pedagogiju.

Knjiga ,,S decom od jutra do sutra” valdorfskog učitelja Miše Petrovića, izašla je 2017. godine. Trenutno je rasprodata tako da je drugo izdanje u pripremi.

Saradnja sa srodnim organizacijama

Redovno učestvujemo u razmeni iskustava i ideja na polju valdorfske pedagogije, obrazovanja i vaspitanja u Srbiji i inostranstvu, kao i ugošćavanju kvalitetnih predavača iz regiona i sveta.