Holističko vaspitanje i obrazovanje


Valdorf društvo – Srbija ove godine učestvuje u međunarodnom projektu koji uključuje kolege i inicijative iz regiona (BiH, Hrvatska, Slovenija). Nosilac projekta je Savez valdorfskih institucija RH (SWI), a sam projekat podržali su Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners (Berlin, Nemačka), Pedagoška sekcije Geteanuma (Dornah, Švajcarska), Internationale Assoziation Osteuropa, organizacije za Valdorfsku Istočnu Europu (Berlin, Nemačka) i IASWECE, međunarodna valdorfska organizacija za rano i predškolsko vaspitanje (Dornah, Švajcarska).

U okviru projekta održaće se ciklus od tri ,,Prolećna seminara“ iz oblasti valdorfske pedagogije.

Seminari su namenjeni vaspitačima, učiteljima, predmetnim nastavnicima, pedagoškim radnicima, kao i roditeljima i onima koje bi tema holističkog pristupa vaspitanju i obrazovanju, kao i samom razvoju deteta, mogla interesovati.

Zbog epidemiološke situacije seminari se održavaju trenutno putem ZOOM platforme.

PRVI PROLEĆNI SEMINAR

Seminar stručnog usavršavanja ,,Dete kao zagonetka: otkrivanje potencijala i izazova“ održan je 9 – 10. aprila 2021. godine. Glavni predavač bio je gospodin Kristof Vihert (Cristof Wiechert).

Rođen 1945. godine, bio je valdorfski student u Hagu (Holandija). Nakon studija pedagogije i geografije, trideset godina bio je nastavnik u valdorfskoj školi u Hagu. Jedan je od suosnivača zvaničnog seminara za valdorf učitelje u Holandiji. Dugogodišnji član odbora Antropozofskog društva u Holandiji. Zajedno sa Ate Kupmans je razvio kurs ,,Umetnost razgovora o deci”. Redovno održava predavanja u zemlji i inostranstvu.
Od septembra 1999. godine bio je u rukovodstvu Pedagoške sekcije na Geteanumu u Dornahu, gde je bio na čelu od oktobra 2001. do decembra 2010. Nastavio je da radi za Slobodni univerzitet u Geteanumu i posvetio se pedagoškim i antropozofskim temama u zemlji i inostranstvu.
Oženjen je i ima petoro dece.

Iako se zbog epidemiološke situacije i mera nismo susreli uživo, sve čuto i doživljeno ostavilo je dubok utisak u duši i podstaklo na razmišljanje. Osetno je da predavanja gospodina Kristofa Viherta imaju temelje u dubokoj ljubavi i razumevanju prema deci. Govorio je o značaju i tehnikama promatranja deteta za celovito obrazovanje i vaspitanje dece. Tema za koju nikad dovoljno reči kojima bismo opisali njenu neophodnost pri susretu i radu sa decom. Predavanja su obogaćena kako primerima iz dugogodišnjeg iskustva, tako i savetima upućenim jednoj vaspitačici i jednoj nastavnici, koje su bile odabrane da ovoga puta, vođene tehnikama promatranja, predstave neko dete.

Pored predavanja imali smo mogućnost i da se susretnemo sa Matijom Malinovićem i botmer gimnastikom (jedan od predmeta u valdorfskim školama) i Markusom Kuclijem i crtanjem formi (crtanje oblika/formi je važan alat u radu sa decom, ima efekat buđenja na decu i vodi ih od življenja u slikama ka sposobnosti kombinovanja misli, procenjivanja situacije i donošenja zaključaka/suda).

O samom botmeru i crtanju formi pisaćemo u nekom od narednih tekstova.