Ritam godine i proslave


,,Prirodu oko sebe možemo da spoznamo tek kada je spoznamo u sebi.“
Rudolf Štajner

Svaki čovek od rođenja tokom odrastanja prolazi čitav razvojni put svesti čovečanstva. Deca viših razreda pripadaju jednom razumskijem svetu, žele da znaju, te im se takvim sadržajima i obraćamo, ali mala deca, predškolskog doba, još uvek su duboko uronjena u svet oko sebe. Zbog toga je i povezanost čoveka sa prirodom polazna tačka u radu sa decom u valdorfskom vrtiću. Čitavo okruženje dece prožeto je ritmovima koji postoje u prirodi – ritmom otkucaja srca, ritmom udaha i izdaha, ritmom dana i noći i ritmom godišnjih doba.

Kada se planiraju umetničke aktivnosti (od teme ručnih radova, preko materijala, do boja kojima se slika), kada se bira bajka za lutkarsku predstavu, kreira ritmičko kolo, uređuje prostor i sto godišnjih doba (ili kutak sezona), praznuju svetkovine, uvek je pažnja usmerena na život prirode, aktuelno godišnje doba i odnos čoveka sa tim ciklusima.

Naš godišnji plan rada vodi se epohama koje smo nazvali:

Sto godišnjih doba – kutak sezona

Sto godišnjih doba je polica ili sto, deci lako vidljiv ujutru kada stignu ili dok se igraju, gde zajedno sa decom kreiramo lepe prizore kojima pratimo prirodni ciklus godine – ritam godišnjih doba. Kroz ove prikaze promene koje se odigravaju napolju dobijaju svoj odraz unutra. On se uvek nalazi na istom mestu, to deci daje fokus i razvija osećaj poštovanja i posebnosti.

Zašto je sto godišnjih doba, iliti kutak sezona, dragocen?

Stvoren je da odražava suptilne sezonske promene koje se dešavaju u svetu prirode i pomaže deci da počnu da primećuju te promene i pronađu dublju povezanost sa svetom koji ih okružuje.

Ova veza neguje odnos unutrašnjeg dečjeg sveta sa stvarima i ritmovima koji se nalaze u prirodnom svetu. Deca koja su uzbuđena prvim snegom u godini biće zadovoljna kada odraz toga dožive i u ovom kutku. Drugim rečima – njihova prirodna sposobnost i potreba za izgradnjom unutarnjih slika biće zadovoljena.

Ovom praksom doprinosimo zdravijem dečjem razvoju, posebno u gradovima, gde smo sve više odvojeni od prirode i prirodnih ritmova.

Počinjemo više da primećujemo šta se događa u prirodi i svetu oko nas, pa i u nama samima. Nismo više prosto pometeni protokom vremena već prisutni – svesno doživljavamo ritam godine. Ovo je izvor osećaja sigurnosti.

Ritam – daje deci osećaj sigurnosti.

Ritam i lepota – potpomažu osećaj svet je dobar.

Kutak mora uvek biti u skadu sa dobom godine u kojem smo. Osnova je jedna ili dve tkanine koje lepo padaju, kao podloga i pozadina. Boje tla i pozadine su veoma važne jer izražavaju osnovno raspoloženje sezone. Na njemu će se naći boje koje su u tom trenutku prisutne u prirodi. Prirodni materijali – drvo, vuna, svila, pamuk, lan, papir…

Detalji iz prirode – drvo, kamen, mahovina, plodovi, grančice, lišće, saksija ili vaza sa sezonskim biljkama, kristali, sveća, razglednice.

Zajedničkom potragom za detaljima koji će se naći na stolu negujemo odnose u zajednici. Istovremeno, to je i alat za nadahnuće mašte deteta i oživljavanje sveta oko njega!

Mogu se naći i vrlo jednostavni prikazi životinja karakterističnih za to toba godine – izrađeni od prirodnih materijala, a u vreme praznika uključena su i praznična obeležja iz naše tradicije i kulture.

Mala deca ne shvataju prirodu intelektualno. Oni nesvesno prihvataju njene zakone. Kada unesemo spoljni svet u zatvoren prostor, bez previše objašnjavanja, uz pričice i pesmice, deca postaju duboko svesna i prožeta delovanjem prirode.

,,Prirodu oko sebe možemo da spoznamo tek kada je spoznamo u sebi.“

Godišnje proslave

Mi kao ljudska vrsta imamo tu fantastičnu sposobnost da se samovoljno odvojimo od ritmova prirode i kroz odrastanje težimo osvajanju te slobode. Mi se možemo izdvojiti iz ciklusa prirode – razvoj gradova, društva, industrije nam je to omogućio, ali takođe imamo sposobnost da pounutrimo ono što se događa u prirodi i upotrebimo za sopstveni razvoj. Za to imamo tradiciju, običaje, praznike i proslave.

,,Human evolution is a spiral of development against a reoccurring cycle of nature.“