Centar za podršku “Svitac”

Udruženje „Valdorf društvo-Srbija“ je neprofitno udruženje koje ima za cilj unapređivanje obrazovno- vaspitne delatnosti, u skladu sa principima valdorfske pedagogije, u radu sa prosvetnim radnicima, roditeljima, decom i mladima.

Poslednjih nekoliko godina, kako je sve više ljudi saznavalo za Valdorf pedagogju, poraslo je interesovanje i nametnula se ideja da je potrebno stvoriti i neki fizički prostor u kojem bi se „materijalizovali” principi ove pedagogije. Oformljen je koordinacioni tim koji se posvetio praktičnim pitanjima u vezi sa osmišljavanjem projekta, koji su sačinjavale koleginice iz Valdorf društva – Srbija i organizacije Obrazovanje plus, pa se zajedničkim naporima došlo do prostora koji je idealan za ovakav jedan centar – Centar “Svitac”.

Na ivici košutnjačke šume u prostranoj i svetloj kući sa divnim dvorištem, opremljen je prostor u kojem deca predškolskog uzrasta mogu da pohađaju program koji se zasniva na Valdorf pedagogiji i koji pohađaju vršnjaci širom sveta, a roditelji mogu da pohađaju radionice, predavanja, konsultacije i zajedničke aktivnosti sa decom.

U Centru rade obučene Valdorf vaspitačice, a oko njih je tim stručnjaka i entuzijasta koji ulažu napore da se omogući da što više dece i odraslih imaju koristi od ove lekovite pedagogije.

Od septembra 2013. godine udruženje svoje aktivnosti realizuje kroz projekat “Valdorf centar za podršku porodici – Svitac” u ulici Miloja Zakića 21, Filmski grad u Beogradu. Porodice kojima se naš program dopada imaju priliku da njihova deca, uzrasta od 2.5 do 7 godina svakodnevno pohađaju edukativni program u trajanju od 8 do 17 časova zasnovan na principima Valdorf pedagogije.

U toku je upis treće generacije dece u naš dnevni boravak.
Roditelji upisane dece imaju priliku da prisustvuju radionicama, predavanjima i tribinama koje se organizuju tokom godine.

Više informacija o našem program možete saznati ovde.